GEOPARK VI?KI ARHIPELAG

Podru?je Vi?kog arhipelaga sastoji se od otoka Visa, njemu pripadaju?ih okolnih oto?i?a, Bi?eva, Svetog Andrije, Brusnika, Jabuke i Palagru?e.

Geolo?ki to je najatraktivnije podru?je Jadrana sastavljeno od najstarijih i najmla?ih formacija stijena. Dijelovi Vi?kog arhipelaga izgra?eni su od vulkanskih stijena. Takve stijene jedinstvene su na Jadranu i lako se razlikuju od ostalih jadranskih otoka koji su prete?no gra?eni od sedimentnih stijena.

Za specifi?nost ovoga podru?ja pomorci su znali od davnina. Plovidbom pokraj vulkanskih oto?i?a Jabuke i Brusnika kompasna igla odstupala bi od sjevera te je tako predstavljala nesigurnost i potencijalnu opasnost na moru. Upravo zbog ?injenice da su i unutra?njosti otoka Visa izgra?ene od vodonepropusnih vulkanskih stijena otok je oduvijek obilovao vodom koja izvire diljem komi?ke uvale upravo na kontaktu vulkanskih stijena i vapnenaca.

Brojni izvori davali su temelj ?ivotu, pa i ne ?udi da su Grci jo? prije vi?e od 2400 godina odabrali upravo otok Vis za osnivanje prve gr?ke kolonije na Jadranu i tako zasadili prvu pri?u ?iju bogatu povijest, kulturu i tradiciju stanovnici ovog otoka njeguju, interpretiraju i nude svojim posjetiteljima.

Posjetite nas i vi i do?ivite sve ljepote Geoparka Vi?ki arhipelag.

Brusnik – geomorfolo?ki spomenik prirode

Brusnik – geomorfolo?ki spomenik prirode

Brusnik se nalazi oko 13 NM od Komi?e u pravcu zapad-jugozapad.

Zelena ?pilja na otoku Ravniku

Zelena ?pilja na otoku Ravniku

Ova ?pilja za?ti?ena je kao geomorfolo?ki spomenik prirode 1967.

Uvala Stiniva – zna?ajni krajobraz

Uvala Stiniva – zna?ajni krajobraz

Godine 1967. za?ti?ena je u kategoriji ?zna?ajan krajobraz“.

Medvidina ?pilja

Medvidina ?pilja

Na otoku Bi?evu nalazi se i Medvidina ?pilja – najdulja morska ?pilja na Jadranu (160 m)

Gajeta Falku?a

Gajeta Falku?a

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske za?titilo je kao nacionalno kulturno dobro

 

NOVOSTI!

linija.jpg
Scattered Clouds

21.24°C

Komia

Scattered Clouds
Vlaga: 69%
Vjetar: SW u 4.1 METER/SEC